Archive

Rysunek tradycyjny w którym przenieśliśmy żywą osobę do alternatywnej rzeczywistości całość wykonana na formacie A2+ kredkami Prismacolor w około 100h....